Добре дошли в сайта на "Ес енд Кей Паблик Хелт" ЕООД!


"Ес енд Кей Паблик Хелт" ЕООД е специализирана в сферата на {qluetip title=[ДДД-услугите]}Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация{/qluetip}, производство и дистрибуция на {qluetip title=[ДДД-препарати]}Препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация{/qluetip}, за битова и професионална употреба, разработка на иновационни продукти и санитарни програми за защита на селищни системи.
Въведени са системите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Интегрирана система за управление (Декларация)© 2024 S&K Public Health LLC.