Контакти

Адрес:
бул. Менделеев 2А
Пловдив
4000
БЪЛГАРИЯ
Телефон:
032/ 62 34 95
Факс:
032 /62 88 84
Мобилен:
0 800 1 88 11
Вашето запитване
(по избор)
Представителства:

Национален безплатен телефон: 0 800 1 88 11

© 2021 S&K Public Health LLC.