За нас

Добре дошли в сайта на «Ес енд Кей Паблик Хелт» ЕООД!

"Ес енд Кей Паблик Хелт" ЕООД е специализирана в сферата на ДДД-услугите, производство и дистрибуция на ДДД-препарати за битова и професионална употреба, разработка на иновационни продукти и санитарни програми за защита на селищни системи.
В момента се извършва сертификация за въведените системи - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Pest control logos

Поддържаме доверието и удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно, професионално и отговорно задоволяване на техните изисквания и очаквания

  • Производство и търговия с биоциди за професионална и битова употреба, дезинфекция, дератизация, дезинсекция и растителна защита, разработка на санитарни програми и постигане на пълно съответствие с изискванията на клиентите и с нормативните изисквания.
  • Планирано текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала, както и прилагане на подходящи методи за стимулиране на неговата мотивация за активно участие във всички процеси на подобряване, свързани с постигане целите по качеството на организацията.
corporate
© 2024 S&K Public Health LLC.