ХЛЕБОМОР-К гел спринцовка

ХЛЕБОМОР-К гел спринцовка

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
 

Готов за употреба гел за борба с хлебарки

Подходящ за борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, обекти с обществено предназначение - хотели, училища, детски градини, индустриални сгради, складови помещения и др.

Хлебомор - К действа нервно-паралитично (блокира хлорния канал на мембраната на нервната клетка), стомашно-чревно и контактно. Чувствително намалява популацията между 6-ия и 8-ия ден. Регистрира се кумулиране на ефекта с установена 100% смъртност на 13-ия ден.

Инсектите, резистентни или толерантни спрямо пиретроидните, циклодиените, органофосфорните и/или карбаматните инсектициди, са чувствителни на фипронил.

Третирането с препарата (под формата на контейнери или спринцовка) може да се повтори след един месец.

При необходимост препаратът може да се прилага и в неразглобяеми предпазни контейнери тип «Bait station».

Информационен лист за безопасност

Санитарно разрешително

АДВ: Фипронил 0,05%
АНТИДОТ: симптоматично лечение

Срок на годност: 24 месеца.

Обем на единична опаковка: 10 г

Групова опаковка: 6 броя кутии по две спринцовки х 10 г


Каталожен №Бар-кодНаименованиеБр. в трансп. опаковкаР-ри на трансп. опаковка (cm)
020158 3800008800759 ХЛЕБОМОР-К 6 26 / 15 / 12
© 2020 S&K Public Health LLC.