ХЛЕБОМОР-К гел контейнер

ХЛЕБОМОР-К гел контейнер

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Готови за употреба контейнери с хранителни примамки за борба с хлебарки

Хлебомор - К действа нервно-паралитично (блокира хлорния канал на мембраната на нервната клетка), стомашно-чревно и контактно. Чувствително намалява популацията между 6-ия и 8-ия ден. Регистрира се кумулиране на ефекта с установена 100% смъртност на 13-ия ден.

Инсектите, резистентни или толерантни спрямо пиретроидните, циклодиените, органофосфорните и/или карбаматните инсектициди, са чувствителни на фипронил.

Третирането с препарата (под формата на контейнери или спринцовка) може да се повтори след един месец.

За масова употреба препаратът се предлага в неразглобяеми предпазни контейнери тип «Bait station».

Информационен лист за безопасност

Санитарно разрешително

АДВ: Фипронил 0,05%
АНТИДОТ: симптоматично лечение

Срок на годност: 24 месеца.

Обем на единична опаковка: 6 броя пластмасови контейнери.

Групова опаковка: 150 броя кутии.


Каталожен № Бар-код Наименование Бр. в трансп. опаковка Р-ри на трансп. опаковка (cm)
020162 3800008800131 ХЛЕБОМОР-К контейнери 150 56 / 43 / 17,2
© 2019 S&K Public Health LLC.