ЕЪР КОНТРОЛ

ЕЪР КОНТРОЛ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ЕЪР КОНТРОЛ е система за контрол на летящи инсекти (мухи, комари и молци) в затворени помещения.

Състои се от автоматичен дозатор (диспенсър) и аерозолен флакон - система за периодично пулверизиране на биоцид в атмосферата.

Монтира се под тавана или върху високи мебели в близост до естествените входове на летящите инсекти - прозорци, врати и др. светли отвори.

Дозаторът работи в няколко режима: дневен; нощен; 24 часа с интервали от 7.5, 15 и 30 минути, с което се осигурява възможност за икономична и рационална употреба според нуждите на обекта.

При стандартен режим се гарантира ефективен контрол за 31 денонощия.

През неактивния период системата може да работи с ароматизатори за помещения.

АДВ: пиретрини и пиретроиди - 3.50g / 100 g ( 3.50% ), пиперонил бутоксид - 16.00 g / 100 g ( 16.00% )

Област на приложениe:

  • всички видове битови помещения
  • всички видове обекти за обществено ползване

Санитарно разрешително за пускане на пазара: № 1214-1/20.01.2012 г.


Каталожен № Бар-код Наименование Бр. в трансп. опаковка Р-ри на трансп. опаковка (cm)
010163 8014874020004 ЕЪР КОНТРОЛ - Аерозолен флакон 6 21.5 / 14,5 / 15,5
010162 8014874034001 Диспенсър за ЕЪР КОНТРОЛ 1 9.6 / 8.6 / 20.7
© 2023 S&K Public Health LLC.