ZANZARZERO HOME

ZANZARZERO HOME

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Електронен уред за отблъскване на комари

Този ефикасен нов уред е за отблъскване на комари, като прогонва женските, които единствени причиняват ухапванията.

ZANZARZERO HOME е абсолютно нетоксичен и екологичен, не отделя химични вещества или миризми и може да се използва в пълна безопасност от лица на всички възрасти. Идеален за дома и офиса, в каравани и кемпери, на кораби и всички видове помещения.

Начин на употреба:

  • Включете устройството чрез натискане на бутона в продължение на най-малко 3 секунди. Появява се слаба продължителна синя светлина, като звука се емитира на минимално ниво.
  • Задайте желаното ниво чрез натискане на бутона още няколко пъти (има 4 възможни нива). Броят на проблясъците от синя светлина Ви показва силата на звука (от 1 до 4).
  • Изключете устройството чрез натискане на бутона за по-малко от 4 секунди.

Действие: ZANZARZERO HOME генерира серия от ултразвукови импулси със променливи честоти, така че да действат срещу различни видове комари, предотвратявайки привикването към звуците.
Обхват на ефективното действие: обемът на покритие е около 90 кубически метра.
Мрежово електрическо захранване: 230 V AC.

Предупреждения:

  • Да не се пречи на на разпространението на звука чрез поставянето на предмети или тъкани пред устройството.
  • Не поставяйте върху мокри или влажни повърхности.
  • Да не се отваря.
  • Продуктът да не се ползва от лица (включително и деца) с намалени физически, сензорни, умствени способности или с недостатъчен опит или знания, освен ако не са били дадени за наблюдение или обучение за използване на устройството от лице, отговарящо за тяхната безопасност.
  • Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с устройството.

Продуктът е тестван от акредитирана агенция за електромагнитна съвместимост, електрическа безопасност, както и излагането на хора на електромагнитни полета. Ефективността е демонстрирана чрез тестове в специализирани лаборатории.


Каталожен № Бар-код Наименование Бр. в трансп. опаковка Р-ри на трансп. опаковка (cm)
910900 8032595323174 Електронен уред за отблъскване на комари ZANZARZERO HOME 14 24 / 20 / 17
Етикети:
© 2024 S&K Public Health LLC.